קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

התגלות רגשות

The revelationof emotions

כל קערה עגולה, למרות ניגודי הצבעים בין לבן ושחור, נראית מבחוץ זהה, אך בפנימיותה טומנת רגשות שונים המרומזים באופן צורני, המבקש פיענוח מצד הצופה.
השילוב של כל הקערות יחד, יוצר דינמיקה רגשית המחייב התבוננות ברגשות העולים ברצף החיים, בין הטוב והרע, בין האור והחושך,
וההבנה, שבסופו של דבר, הכל מתאחד לאחדות אחת פשוטה.

Each round bowl, despite the color contrasts between white and black, looks the same on the outside, but inside it contains different emotions that are expressed in form, seeking decipherment on the part of the viewer. The combination of all the bowls together creates an emotional and dynamic piece that requires observation. Observation of the emotions that arise during our lives, between good and evil, between light and darkness, and the understanding that in the end, everything unites into one simple unity.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן