קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

התבוננות

Observation

עבורי תמצית "רגע ההווה" היא פעולת ההתבוננות.

כאשר האדם מתבונן במציאות, ברגע של שקט, מתרחש משהו פלאי, המוציא את האדם מתוך מרוץ החיים ומחבר אותו לנקודה הפנימית שבתוכו תוך שחרור המשא והעול המיותר של מחשבות, דאגות, זיכרונות ומעוקות.

באותו רגע של התבוננות, האדם לא רק מתחבר אל עצמו, אלא אל אלוקיו.

For me, the essence of the "present moment" is the act of observation. When the person observes reality, in a moment of silence, something miraculous happens, which takes the person out of the” race” of life and connects him to the inner point within, releasing the unnecessary burden of thoughts, worries, memories, and distress. In that moment of contemplation, man not only connects to himself, but to his Creator as well.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן