קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

השגחה פרטית

Divine Providence

רגע ההווה מתומצת עבורי בהשגחה פרטית.

רואים בבירור כיצד הבורא נמצא, נוכח ומשגיח בכל רגע ורגע.
הדבר מביא את האדם לאמונה עמוקה וגבוהה יותר בבורא, ומתוך האמונה צומחת ההודיה.

ניתן להתבונן בעומק של כל דבר במציאות ולהודות עליו. וכאשר עושים זאת מגלים שלכל דבר בעולם יש כל כך הרבה רבדים ושכבות שדרכם ניתן להודות לה' על ניסיו ונפלאותיו שבכל רגע ורגע עימנו: הבריאות, הילדים, הנשימה, הצמחיה, השמיים, ובאמת הכל כל כך פלאי.

עבורי דימוי הכרוב מייצג את המציאות היום יומית הפשוטה, שיש בה כל כך הרבה עומקים שדרכם אפשר להגיע לאין-סוף.

The present moment is summed up for me in the Divine Providence – where you can clearly see how the Creator is present and watching us at every moment. This brings man to a deeper and higher faith in the Creator, and out of this faith grows gratitude.
One can look at the depth of everything in reality and be thankful for it. When we do that we discover that everything in the world has so many layers upon layers, through which one can thank God for His miracles and wonders that are with us at every moment: health, children, breathing, vegetation, sky, and really everything is so miraculous.
For me the image of the cabbage represents the simple everyday reality, which has so many depths through which one can reach infinity.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן