קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

"הסתכל באורייתא וברא עלמא"

G-d Looked in the Torah and Created the World

רציתי ליצור יצירה עם אותיות, צורות וצבעים המבטאת כיצד ה' ברא את העולם הפיזי מתוך האותיות של לשון הקודש.
מסביב למרכז יש אותיות א' ב' ללא סדר, בתוך צבעי הקשת.
ככל שנכנסים למרכז היצירה, נוצר יותר ויותר סדר.

ה' ארגן את האותיות בסדר מסוים וזהו הפסוק הראשון של התורה "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" שמתוכו נברא העולם.

אחת המטרות למענה ברא ה' את העולם היא ארץ ישראל, אותה ציירתי במרכז היצירה, בצבע לבן טהור.

I wanted to create a picture using letters, shapes and colors in order to express how God created the physical world from the letters of the Hebrew language.
Around the center of the picture there are the letters without order, in the colors of the rainbow.
The more you focus on the center of the picture, the more order is created. When creating the world, God arranged the letters in a certain order and this is the first verse of the Torah: "In the beginning God created Heaven and Earth".
One of the goals for which God created the world is the Land of Israel, which I drew in the center of the picture, in pure white.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן