קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

"המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" "לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו"

מה שמדהים אותי זה כח ההתחדשות האינסופי שיש בכל הבריאה. זה משהו שרואים בכל פרטי הפרטים של הבריאה – ובמיוחד בכוכבים – הכוכבים נותנים לנו מעט פרספקטיבה עד כמה הבריאה של הבורא היא אינסופית ובלתי נתפשת במוח האנושי.
בעולם שלנו התאים נוצרים, בצומח, בדומם, בחי, אך כל ההתחדשות האינסופית מתרחשת גם מחוץ לכדור הארץ – מחוץ למערכת השמש, מחוץ לגלקסיית "שביל החלב" בה אנו נמצאים.
המדע הוכיח באופן חד משמעי שכוכבים חדשים נוצרים תדיר, וכוכבים אחרים מתפרקים.
זה נותן לנו אמת מידה כלשהי לגבי העוצמות הבלתי נתפסות של הבורא ורואים בכל שנייה- איך מתקיים "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".

What astonishes me most is the infinite power of renewal that exists in all of creation – something that we see in all the details of Creation – especially in the stars. The stars give us some perspective on how this world of the Creator is infinite and inconceivable in the human brain. In our world we see the renewal through the cells are formed, in plants, in stillness, in life, but all this infinite regeneration occurs also outside of the Earth – outside the
solar system, outside the Milky Way galaxy. Science has unequivocally shown that new stars are constantly being created, and other stars are falling apart, giving us some idea of the unimaginable powers Of the Creator and letting us see, in every second – "that renews, in His goodness, everyday, always, the acts of the Creation"

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן