קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

המון גליו

Multitude of its waves

נקודת ההתחלה של יצירה זו החלה בביקור אצל סבתי בארצות הברית.
ראיתי צילום ישן של סבתי עם 6 אחיה ואחיותיה, אביה ודודתה. חמישה מתוך אחיה נרצחו בשואה יחד עם אביה.
הגבתי באופן מאוד רגשי לצילום זה, אולי מכיוון שחמשת הילדים בצילום נראים בני אותם גילאים של חמשת ילדיי.
היה לי צער גדול על כך שלילדים בצילום לא הייתה המשכיות.
רק אחרי הרבה מחשבה והתבוננות פנימית בנושא הגעתי למסקנה שלכל יצורי כפיו של ה' יש המשכיות, גם בעולם הזה וגם בעולם הנשמות.

לכל ילד יש קצב ואישיות מיוחדים משלו. כך גם גלי הים: לכל גל יש מקצב ייחודי משלו. יש גלים חזקים וגלים עדינים, יש גלים פראיים ויש גלים רגועים. אין שני גלים זהים, כפי שאין שני ילדים זהים. ברגע שנשמה נולדת, היא ממשיכה כמו גל בים, גם הרבה אחרי שעין אנושית כבר אינה יכולה לראותה.
ההמשכיות הזו, והייחודיות הזו היא המאפשרת לכל אחד מאתנו להלל את ה': "אילו פינו מלא שירה כים".
יש נשמות השרות ומהללות את ה' בעולם הזה, ויש נשמות המפארות את ה' בעולם הבא. מכאן, שכל הנשמות שרות לה', ביופי עוצר נשימה, בדיוק כמו גלי הים האינסופיים.

בחרתי בקומפוזיציה המרמזת בתוך הגלים על צורת אם וילד. הילד מייצג את ההמשכיות האינסופית של ההורה.

"The starting point of this work began with a visit to my grandmother in the United States. I saw an old photograph of my grandmother with her 6 brothers and sisters, her father and aunt. Five of her brothers were murdered in the Holocaust along with her father. I reacted very emotionally to this photograph, perhaps because the five children in the photo were the same age as of my five children. I was very sad that the children in photography did not have continuity.
Each child has their own special rhythm and personality. So are the waves of the sea: each wave has its own unique rhythm. There are strong waves and gentle waves, there are wild waves and there are calm waves. No two waves are the same, just as no two children are the same. Once a soul is born, it continues like a wave in the sea, even long after a human eye can no longer see it. It is this continuity, and this uniqueness, that enables each of us to glorify God: There are souls who worship and glorify God in this world, and there are souls who glorify God in the next world. Hence, that all souls sing to God – Nishmas Kol Chai Tevarech – in breathtaking beauty, just like the endless waves of the sea.
I chose a composition that hints within the waves at the shape of mother and child. The child represents the infinite continuity of the parent.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן