קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

הלב והמעין

The Heart and the Water Spring

"כי עיקר התהוות הזמן הינו על ידי החסדים של האמת.."
(מעשה משבעה קבצנים, רבי נחמן מברסלב)

וכל דבר יש לו לב
מלא בגעגוע תשוקה וכאב
וכל דבר יש לו לב
גם לעולם
הלב והמעין הנובע מן ההר
בשני קצוות רחוקים עמוקים
זה לזה משתוקקים.
המעין הינו מעל הזמן
והלב בכיסופיו נותן לו במתנה שוב יום אחד

"For the essence of time is by the graces of truth .." (story of seven beggars, Rabbi Nachman of Breslav)

And everything has a heart
Full of longing, passion and pain
And everything has a heart
Also to the world
The heart and the spring that springs from the mountain
At two deep distant ends
They crave each other.
The spring is above time
And the heart, in its longings gives the spring a gift of yet another day

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן