קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

הלביאה שבתוכי

The Lioness within Me

רגע ההווה הוא רגע של החלטה.
עצם ההחלטה היא רגע ההווה.
רגע ההווה כולל בתוכו הרבה כוחות.

בחרתי במטפורה של לביאה, המייצגת עבורי את הכוחות שבתוכי.

בכל רגע אני יכולה לבחור לאן לנתב את הכוחות שלי.
הלביאה שבתוכי מביאה אותי לנוע ומביאה אותי לנוח.

כח הלביאה מייצג את הכוחות העצומים הנדרשים להזנה, טיפוח, שמירה והגנה על משפחתי.

הכח הזה יכול להתבטא בעשייה, אך גם יכול להתבטא בהתבוננות פנימה ובהרפיה.

הלביאה מייצגת כח עצום שבכל רגע יכולה להחליט לאן לנתב את כוחותיה, לכן, הלביאה מייצגת את רגע ההווה.

The present moment is a moment of decision. The decision itself is the present moment. The present moment includes many forces within it.
I chose the metaphor of a lioness, which represents for me the forces within me. At any moment I can choose where to direct my forces. The lioness inside me brings me to move and brings me to rest.
The power of the lioness represents the immense powers required to nourish, nurture, preserve and protect my family.
This power can be expressed in action, but can also be expressed in introspection and relaxation.
The lioness represents a tremendous force that at any moment can decide where to direct its forces, therefore, the lioness represents the present moment.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן