קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

הילדה הפנימית

The Inner Girl

לכל יחיד יש סיפור. לפעמים לא תמיד רואים במבט ראשון את הסיפור כולו.

בתוך עיניה של אישה משתקפת ילדה.

האם הילדה היא היא עצמה? או האם זו הילדה שלה, נכדה, נינה?

זהו משל על כך שהאדם עצמו נושא איתו תמיד מעגלים בלתי נראים של יחד, מאין הוא בא בעבר. כל עץ המשפחה שממנו הוא הגיע – ולאן הוא עתיד להתפתח עם כל הדורות הבאים שייצאו ממנו, כאשר כל הפרטים ופרטי הפרטים מנוהלים על ידי בורא העולם האחד.

Every individual has a story. One doesn't always see the entire story at first glance. Inside The woman's eyes a small girl is reflected. Is this girl who she used to be herself? Or is this her daughter, her granddaughter, her great granddaughter? This is a metaphor for every individual that always carries with him invisible circles of togetherness, where he came from in the past, all the family tree from which he came – and where he will evolve with all future generations to come out of him, keeping in mind that all details are managed by the One Creator of the Universe.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן