קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

החוט המשולש לא יינתק

The Triangular Thread will not Disconnect

"החוט המשולש לא במהרה יתנתק"
היחד גדול מסך המרכיבים שלו.

המציאות שלנו כל כך מאתגרת כך שהיחיד אינו יכול לשרוד אותה בכוחות עצמו.

כאשר היחיד מחובר אל היחד, ומתוך חיבור זה אל האחד נוצר כח שהוא מעל ומעבר לצירוף הכוחות –
וה' נושא אותנו וכך נוכל להצליח!

"The triangular thread will not disconnect"
The group is larger than the sum of its components.
Our reality is so challenging that the individual cannot survive on his own.
When the individual is connected to the group, and from this connection to the One,
a force is created that is above and beyond the combination of forces – and God carries us all to success!

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן