קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

האחד, היחיד והיחד

The One, the Oneness and the Only One

האמנות והמציאות מעורבים זה בזה ביצירה זו.
הטלפון מייצג את היחיד;
המחשב מייצג את היחד;
וספר התהילים מייצג את הקשר של היחיד והיחד אל האחד.

Art and reality are intertwined in this work.
The telephone represents the individual;
The computer represents the group;
And the book of Psalms represents the connection of the individual and the group to the One.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן