קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

האור הגנוז

The Hidden Light

יצירה זו עוסקת באור הגנוז שנברא בראשית הזמן. אני מאמינה שהאור הגנוז עדיין טמון במקומות יחודיים, ובזמן הגאולה האור הזה יתגלה במלוא עוזו.

כאשר רשמתי את הכותל, עם השקעים והחריצים, גיליתי מקום שנראה דומה למפת ישראל.
הכותל הוא מקום שה' ייעד מראשית הזמן לעם ישראל,
הכותל הינו מקום שבו הכל מרגיש מושלם, מתאים, שלם.

בראשית עבורי הוא האור המופיע אחרי החושך.
בראשית היא התחלה.

תפילתי היא שהגאולה תגיע במהרה והאור הגנוז בתוך החושך יתגלה.

This work deals with the hidden light that was created at the beginning of time. I believe that the hidden light is still in unique places, and at the time of redemption this light will be revealed in all its might.

When I illustrated the Western Wall, with all its slits and cracks, I discovered a place that looked like the map of Israel. The Kotel is a place that God intended from the beginning of time for the people of Israel
The Kotel is a place where everything feels perfect, suitable, complete. The beginning for me is the light that appears after darkness. Bereshit is a beginning.

My prayer is that the Geula will come soon and that the hidden light will be revealed within the darkness.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן