קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

דלת לתת מודע

A Door to the Subconscious

בעבודתי כפסיכולוגית אני מסייעת לאנשים לעשות את החיבור בין רגע ההווה והתת מודע.

בדרך כלל אדם חווה את העולם דרך חמשת החושים: ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומגע.

ככל שהאדם מרשה לעצמו להפנות את החושים פנימה ולהיכנס לעומק, האדם יכול להיות נוכח באופן שלם ברגע ההווה בתוך התת מודע שלו, להיות שקוע במעמקי העולם הפנימי שלו.
במהלך תהליך השקטה האדם יכול להיות מובל דרך דמיון מודרך למחוזות ילדות קדומים.

בציור זה מתוארת דלת הבית של האמנית בילדותה.
הדלת השקועה במעמקי ים עם קרני שמש המייצגות את החיבור המורכב והמשתנה בין המודע לבין התת מודע.

In my work as a psychologist I help people make the connection between the present moment and the subconscious. Usually a person experiences the world through the five senses: sight, sound, taste, smell and touch.

As a person allows himself to turn the senses inward and go into depth, he can be fully present in the present moment within his subconscious, being immersed in the depths of his inner world. During the process of inner silence the person can be led through guided imagery into deep childhood experiences. This painting depicts the house door of the artist as a child. The door is sunk in the depths of the ocean with the rays of the sun representing the complex and changing connection between the conscious and the subconscious.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן