קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

גשר צר מאוד

A very narrow bridge

"כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל".
בימי הקורונה הארוכים, בo כל תושבי תבל היו ספונים בבתיהם, מלאים חששות מפני הבלתי נודע,
קרן האור שהאירה את חיי, והייתה ההשראה ליצירתי, הייתה הידיעה, כי יש בורא לעולם, המשגיח על כל פרט,
וגם את הגשר הזה נעבור בשלום.

"The whole world is a “gesher tsar” – a very narrow bridge, and the main thing is not to be afraid at all." In the long days of the Corona, when all the inhabitants of the world were enclosed in their homes, full of fears of the unknown, the ray of light that illuminated my life, and was the inspiration for my creation, was the knowledge that there is a Creator for the world, watching over every detail, and this bridge, too, we will pass in peace.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן