קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

ברכת כהנים

Birkas Cohanim

עבורי ברכת הכהנים מסמלת את החיבור בין היחיד – הכהן העומד והמברך, ליחד – שזו הקהילה, ולאחד – המאציל מברכתו על ברואיו:

"יברכך ה' וישמרך;

יאר ה' פניו אליך ויחונך;

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"

For me the blessing of the Cohanim symbolizes the connection between the individual – the standing Cohen, the group, which is the community, and the One, who bestows His blessing on His creatures:
"May G-d bless you and protect you;
May G-d shine upon you and be gracious to you;
May the Lord lift up His face to you and give you peace."

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן