קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בראשית

In the Beginning

לכל דבר יש תכלית ומטרה.
כל מקרה בעולם מתוכנן לפרטי פרטים – גם אם בעינינו הוא "מקרה" סתמי וחסר ייעוד, הוא מתוכנן מראשיתו ועד סופו ונועד לתכלית מסויימת.

כך גם מוצג זה, במבט מהצד נראה כמצבור מבנים לא מוגדר, אך אם נתבונן בו במבט למעלה, נבין את תכלית ומשמעות יצירתו.

Everything has purpose and intention. Everything in the world is planned in great detail – even if it is a random and meaningless "incident", it is planned from beginning to end and is intended for a specific purpose.

So, too, in the artwork I presented, looking from the side appears to be an aggregate of undefined structures, but if we look at it above, we will understand the purpose and meaning of his work.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן