קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בראשית שנות ילדות

Early Childhood

כשביקרתי בשכונה בה גדלתי בראשית שנות ילדותי, לאחר כ 50 שנה, הייתי מוצפת ברגשות ובמשיכת המכחול מצאתי את הדרך להביע אותן.

העץ הגדול, שעדיין שם, מסמל את השורשים החזקים שנתנו לי הוריי, שהשרישו בי אמונה ויראת שמיים, ולמרות שהם אינם, הענפים שלהם עדיין גדלים ופורחים.

הבתים באופק מלאים באורם של זhכרונות ילדות מתוקים ולמרות שהשכונה מאוד השתנתה, עדיין התחברתי וזכרתי את המקומות שכל כך נגעו לי ללב.

When I visited the neighborhood where I grew up in the early years of my childhood, after 50 years, I was flooded with emotion and I found the way to express them through brush and paint.
The big tree, which is still there, symbolizes the strong roots that my parents gave me, with Emumah and Yiras Shamayim, and although they are not amongst us anymore, their branches are still growing and blooming. The houses on the horizon are filled with the light of my sweet childhood memories, and although the neighborhood has changed a lot, I still connect and remember the places that touched me so much.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן