קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בראשיתברא

בראשיתברא

בחרתי לקרוא ליצירה שלי "בראשיתברא", במילה אחת, כך שאפשר לקרוא את זה גם כ"בראשית ברא" וגם "ברא שיתברא".

ביצירה רואים את "כדור הארץ" שעשוי מהבריות של הקב"ה, הנשען על 3 עמודים, שמסמלים את שלושת העמודים שעליהם העולם עומד:
על התורה, עבודה וגמילות חסדים.

בתחתית היצירה אנו רואים שילוב של מראות, שבא לבטא את ההשתקפות שיש בעולם מכל המעשים שלנו.

I chose to call my work "BereishitBara" in one word, so that it is possible to read it both as "Bereshit Bara" and "Bara Sheitbare".

In the project we see the "Earth" made out of God's creatures, which rests on three pillars, symbolizing the three pillars that the world leans on – Tora, Avoda (Prayer) and Gmilus Chasadim (Kindness).
At the bottom of the artpiece there is an integration of mirrors to show that everything we do in this world reflects.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן