קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

"בן מלך שעשוי מאבנים טובות"

A King`s Son Made of Precious Stones

כגוף אחד נישא כפיים
אל כתר מלכו של עולם
יחד כוחנו רב כפליים
ניגשים לפניו במניין
בעת צרה ונגף אזי שבעתיים
יזהרו האבנים הטובות כולן

As one person, we will carry our hands
To the crown of the king of the world
Together our power is doubled
We approach him in the Minyan
In times of trouble and stumbling then sevenfold
All the good stones shine even more

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן