קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בין ידיעה לבחירה

Between Knowledge and Choice

הסוגיה העתיקה בין ידיעה לבחירה מעסיקה את האנושות מזה אלפי שנים.

עומק השאלה היא – באם "הכל ידוע" היכן קיימת בעצם הבחירה?

רגע ההווה הוא הרגע המתעתע הזה שבו מצד אחד אנחנו מרגישים כאילו שיש לנו בחירה, ויש לנו סיפוק מהבחירה שלנו, ומצד שני, יש לנו מרחב אינסופי של בחירות אחרות שלא נבחרו, שלעולם לא נדע באם בחרנו נכון.

הדימוי של הרוכסן מבטא את אחת התשובות לסוגיה עתיקה זו – הפותרת אותה בכך – שכל מה שכבר היה ועבר, נסגר ונקבע לעד, את העבר אי אפשר לשנות, אי אפשר לבחור מחדש בעבר.

אבל לעומת זאת, רגע ההווה הוא הרגע הזה שבו יש תעתוע שעדיין הכל פתוח, כל האפשרויות פרושות לפנינו, ובידינו לבחור מתוך האינסוף.

The ancient relationship between knowledge and choice has preoccupied humanity for thousands of years. The depth of the question is – if "everything is known" where does the choice exist?
The present moment is this deceptive moment where on the one hand we feel like we have a choice, and we have satisfaction from our choice, and on the other hand, we have an infinite space of other unelected choices, that we will never know if we made the right choice.
The image of the zipper expresses one of the answers to this ancient issue – everything that has been and passed, is closed and determined forever, the past can not be changed, we cannot re-choose the past.
The present moment, however, is this moment where everything is still open, all possibilities are unfolding before us, and it is up to us to choose from the infinite possible choices.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן