קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בין הרווחים

Between the Spaces

רגע ההווה הינו כל רגע.
רגע ההווה יוצר מרווח בזמן.

לכל אדם יש אפשרות להחליט, במרווח הפלאי הזה, כיצד להשתמש בזמן, אפילו בשבריר שנייה, ולזה יש השלכות מרחיקות לכת על העתיד של כל אדם.

ביצירה בחרתי לצלם ספר תנ"ך פתוח אשר במרווחים בין הדפים ניתן לראות את שירת הים, שגם בו יש מרווחים בין המילים, בצורת אריח על גבי לבנה, המביעים את הניגון של שירת הים.
המרווח עצמו הוא הנושא של היצירה.
המרווח עצמו הוא רגע ההווה.

לאחר שהצילום היה קיים בחרתי לצייר אותו בצבעי מים כדי להעמיק את תחושת הזמן הרגעי, החולף, הנמצאת בין הרווחים.

The present moment is every moment. The present moment creates a space within time. Every person has the opportunity to decide, at this miraculous interval, how to use time, even a fraction of a second, and this has far-reaching implications for each person's future.

In the work I chose to photograph an open book of Tanach. One can see in the spaces between the pages “the Song of the Sea”, which also has spaces between the words, in the form of a tile on a brick, expressing the melody of the song. Once the photograph was in place, I chose to paint it in watercolor to deepen the sense of the momentary, fleeting time that lies between the spaces.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן