קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בחירה

Choice

רגע ההווה מאפשר בחירה בכל רגע מחדש.

רגע ההווה מאפשר תהליך של התבוננות חוזרת בכל מה שהתרחש בעבר, ובחירה מחודשת בעתיד.

קיימים אירועים המתרחשים בחיינו, אשר ברגע התרחשותם נראים כקשים ורעים. אך בהתבוננות חוזרת, מגלים שבעצם אותן התרחשויות היו מכוונות לטובה.

אם נעצור לשנייה, ברגע ההווה, לפני כל מקרה שנראה לנו חשוך ומאיים, ונתבונן אחורה, ונזכר במקרים קודמים שהתרחשו בחיינו, ניווכח שבסוף הכל יהיה בוודאי טוב.

הדמות ביצירה נושאת משא כבד על גבה, ועומדת בפני גרם מדרגות גבוה וחשוך. הדמות אינה רואה את האור. רק המתבונן מבחוץ יכול לראות שבסוף יהיה אור.

כך, הקדוש ברוך הוא הסולל עבורנו את הדרך, ורק הוא יכול לראות את האור הגדול בתום כל הייסורים.

אך יחד עם כל זאת, הדמות שעדיין לא רואה את האור, מתבוננת אחורה, ומחייכת מתוך אמונה, שכמו שבעבר כל האתגרים הפכו לאוצרות ומתנות, כך יהיה גם בעתיד.

ברגע ההווה אתה מתבונן על העבר, וזה משפיע על העתיד.

The present moment allows us to choose and re-choose again. The present moment allows for a process of re-examining everything that has happened in the past, and re-choosing the future.
There are events that take place in our lives, which at the moment of their occurrence seem difficult and bad. But on re-examination, one finds that in fact the same occurrences were for the good.
If we stop for a second, in the present moment, before any situation that may seem dark and threatening to us, and we look back, and recall previous similar cases that have occurred in our lives, we will realize that in the end everything will surely be good.
The girl in the drawing carries a heavy burden on her back, and faces a high, dark staircase. The character does not see the light. Only the outside observer can see that in the end there will be light.
So too, the Blessed One paves the way for us, and only he can see the great light at the end of all torment. But at the same time, the figure who does not yet see the light, looks back, and smiles in the belief that just as in the past all challenges have become treasures and gifts, so it will be in the future. In the present moment we turn to look at the past, and it affects our future.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן