קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בועות סבון

Colored pencil on paper

רגע הפרחת בועת סבון הוא רגע שתמיד משמח.

בועת הסבון היא יפיפיה, מלאת צבעים, המתעופפת באוויר, ונעלמת ברגע.

בועת הסבון היא משל ליכולת ליהנות מרגע ההווה, החולף בשבריר שנייה.
הרגע עצמו מתאדה, מתפוגג, מתפוצץ כמו בועת סבון.

חכמת החיים היא ליהנות מכל נשימה, מכל נשיפה, מכל חוויה רגעית, הנמשלת לבועת הסבון עדינה, שברירית וחולפת.

Blowing a soap bubble is always a happy joyful moment. The soap bubble is beautiful, full of color, flying swiftly, lightly in the air, and disappearing in an instant.
The soap bubble is a parable to our ability to enjoy the present moment, which passes in a split second. The moment itself evaporates, dissipates, explodes like a soap bubble. The wisdom of life is to enjoy every breath, every passing event, every momentary experience, that is compared to a delicate, beautiful, temporary soap bubble.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן