קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

איצטרובלים

Pinecones

האצטרובל הוא צמח מופלא המכיל בתוכו עשרות גרעינים, שמתוכם יכולים לצמוח עצים חדשים.
האצטרובל מייצג את כח ההמשכיות בחיים, והאופן שבו בתוך כל דבר שנברא, יש את הפוטנציאל לבריאה הבאה.

The Pinecone is a wonderful plant that contains dozens of seeds, from which new trees can grow. The pinecone represents the power of continuity in life, and the way in which, within everything created, there is the potential for the next creation.

דילוג לתוכן