קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

אילו פינו מלא שירה כים

If our mouth would be full of poetry like the sea

יד ה' ניכרת בכל מקום בו אנו מתבוננים בטבע, ובמיוחד בארץ ישראל.
הדבר מעורר השראה להודות ולהלל לבורא יתברך. כל היצורים הנבראים בעולם, מהקטנים והנמוכים ביותר ועד האדם-נזר הבריאה – משבחים ומפארים את ה' יתברך.

מערכת תכשיטים זו, המורכבת משני ענקים וצמיד, מבטאים את הפרשנות של הפסוק: "ואילו פינו מלא שירה כים".
חתיכות הנחושת והפליז בשני הענקים מייצגים את גלי הים, צורתם כשופרות המכריזות את כבוד ה'. כל שאר החומרים נלקחו מהים: חלק האלבוני (אם הפנינה) העטופים בכסף, שאר האבנים והצדפים נאספו בחופי הכנרת וחופי הים התיכון על ידי האמנית.

The hand of God is evident everywhere we look at nature, and especially in the Land of Israel.
This, in turn, inspires us to thank and praise the Blessed Creator.

This jewelry set, consisting of two necklaces and a bracelet, expresses the interpretation of the verse: "If our mouth would be full of poetry like the sea." The pieces of copper and brass in the two necklaces represent the waves of the sea, shaped like trumpets proclaiming the glory of God. All the other materials were taken from the sea: the Albanian part (mother of pearl) wrapped in silver, as well as the rest of the stones and shells were collected on the shores of the Sea of Galilee and the shores of the Mediterranean by the artist "

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן