קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

איכה

Where are You

השאלה הראשונית שנשאלה בעולם:
"אייכה"?

שאלת הבורא האחד לאדם היחיד היא:
היכן אתה בעולם הפיזי?
היכן אתה בתודעה שלך?
היכן אתה במערכות היחסים שלך עם ה"יחד" האנשים שסביבך?

זו היא השאלה המהדהדת ביתר שאת לאורך כל התקופה המאתגרת שעברה על כולנו בשנה האחרונה.

The first question asked in the world was: "Ayeca – Where are you?"
The question of the One Creator to every individual is:
Where are you in the physical world?
Where are you in your consciousness?
Where are you in your relationships with the togetherness of the people around you?
This Is the question that resonates more and more throughout the challenging period we have all gone through in the past year.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן