קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

איחוי השברים

The Fusion Of Fractures

שברי שמשת חלון מרוסק אספתי בידי מן הרחוב. נראה שלאלו אבדה כבר תקווה, חשבתי לעצמי.
חיממתי אותם באש המבער והנה השברים התחברו אט אט זה לזה, יצרו צורה מעניינת, חדשה.
שיבצתי אחת ועוד אחת לתכשיט יפה.

עת לשברון לב, עת לחיבור וחדוות יצירה.

Fragments of a shattered window I collected by hand from the street. It seems that those have already lost hope, I thought to myself. I heated them with the burning fire and the fragments slowly connected to each other, creating an interesting, new shape. I inserted one and another to form beautiful jewelry
A time for heartbreak, a time for connection and the joy of creation.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן