קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

איזונים

Balance

האיזונים בתוך האדם עצמו כיחיד,

האיזונים בין האדם למשפחתו,

האיזונים בין האדם לחברה שלו כ"יחד",

והאיזונים בין האדם לבוראו האחד.

The balances within the individual person himself,
the balances between person and his family,
the balances between him and his society,
and the balances between man and his One Creator.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן