קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

אחיזות

Susceptibility

את ההשראה למערכת התכשיטים קיבלתי מחלום חוזר שחלמתי בימי ילדותי, שבו חלמתי אני נופלת לתוך מעמקי תהום, בור ענק ושחור. לאחר כמה לילות שבהם התעוררתי בבהלה, החלטתי שאם החלום יחזור שוב, אנווט אותו ואדמיין שאני נופלת לתוך יד רכה, חמה ותומכת – לתוך היד של ה' יתברך. ואכן, כשעשיתי זאת, זו הייתה הרגשה מדהימה ומרגיעה.

הפסוקים מתוך תפילת "נשמת כל חי" מחזקים זאת:
"אין לנו מלך עוזר אלא אתה…סומך נופלים, וזוקף כפופים… לך ה' אנחנו מודים".

במערכת התכשיטים שלושה מוצגים:
1. מהחלום: "יד ה' מחזיקה אדם": ה' אוחז אותנו תמיד ולכן אין מקום לדאגה ולהרגשת נפילה!
2. אם ותינוק: התינוק בוטח באמו, ולכן חסר דאגה: "כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי".
3. יד תומכת יד: תפקידנו בעולם להעביר את תחושת הביטחון שלנו לאחרים, לתמוך ב"נופלים", הצריכים את עזרתנו, בבחינת "עולם חסד יבנה".

"I was inspired by the jewelry system from a recurring dream I had in my childhood, where I dreamed I fell into the depths of an abyss, a huge, black pit. After a few nights of waking up in a panic, I decided that if the dream came back, I would imagine myself falling into a warm and soft hand, the hand of God, Blessed is He. And indeed, when I did, it was an amazing and soothing feeling.
The verses from the prayer "Nishmas Kol Chai" reinforce this.
In the jewelry set, three pieces are displaye:
1. From the dream: "The hand of God holds a man": God always holds us and therefore there is no room for worry and feeling of falling!
2. Mother and baby: The baby trusts his mother, and therefore lacks concern: "As a reward for his mother, as a reward for my soul".
3. A supportive hand: Our role in the world is to convey our sense of security to others, to support the "fallen" who need our help, in the sense of a "world of kindness will be built."

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן